Home Blog Nový ovládač R820T s možnosťou nastavenia zisku LNA / MIXER / VGA

Nový ovládač R820T s možnosťou nastavenia zisku LNA / MIXER / VGA

1590
0
SHARE

Štandardný ovládač R820T má nastavenie zisku uzamknuté na vopred stanovenú hodnotu. S plnou manuálnu kontrolu nad všetkými troma nastaveniami zisku na všetkých stupňoch si môžete pomôcť s optimalizáciou úrovne signálu SNR a znížiť šum.

rtl2832_gains_mod

Ak chcete nainštalovať ovládač, extrahujte obsah súboru zip do zložky sdrsharp. Potom otvorte súbor SDRSharp.exe.Config v textovom editore a pridajte riadok <add key=“RTL-SDR / GUSB“ value=“SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDRGains“ /> za oddiel <frontendPlugins>. Potom v SDR # vyberte „RTL-SDR / GUSB“ z ponuky zdrojov a používate nový ovládač.