Home Blog GPS 5057 zmena

GPS 5057 zmena

4799
0
SHARE

1.marca 2019 bude ukončené používanie GPS destinácie 5057. Ak používate 5057, je potrebné vykonať zmenu v nastavení rádiostanice nasledovne.

Nahraďte 5057 číslom, v ktorom prvé tri čísla sú čiselným označením ktoréhokoľvek aktívneho BrandMeister Master Servera a za nimi dopíšte čisla 999. Napríklad 204999 pre Holandsko, 208999 pre Francúzsko, 310999 pre USA a pod.

Prvé tri čisla sa nemusia zhodovať s čislom servera, na ktorom sú pripojené prevádzače alebo hotspoty, cez ktoré vysielate. Môžete teda použiť napríklad GPS destináciu 208999, aj keď prevádzač cez ktorý bežne vysielate je na 230 mastri.

Najlogickejšie ale je zvoliť si GPS destináciu podľa vlastnej krajiny a príslušného BrandMester servera. Preto 230999 pre OM a OK.

Ak krajina nemá vlastný master server, môžu sa použiť čísla servera najbližšieho k tejto krajine.