Home Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Základné pravidlá prevádzky na OM/OK DMR sieti BrandMeister (BM)

 1. Skôr ako začneš vysielať na DMR prevádzači, registruj si svoju volaciu značku do DMR siete BrandMeister (BM). Po registrácii získaš ID. Je to 7-miestne číslo. Prvé tri čísla ID určujú krajinu pôvodu stanice, či už je to prevádzač alebo operátor. Kým prevádzače majú ID čísla 6-miestne, operátori ich majú 7-miestne. Keďže Slovenská republika má číslo 231, tvoje ID bude v tvare 231xxxx. Toto ID naprogramuj do svojej rádiostanice. Každé ID je jedinečné a je viazané len na jednu volaciu značku, nie na počet DMR rádiostaníc, ktoré osoba vlastní. Ak máš viacero DMR rádiostaníc, odporúča sa použiť vo všetkých jedno pridelené ID a neregistrovať viacero ID.
 2. Pred prvým použitím prevádzača si zisti správne nastavenie rádiostanice na prevádzač. V každej krajine platia iné pravidlá o používaní jednotlivých hovorových skupín a timeslotov. Súhrn týchto pravidiel sa dá nájsť napríklad na tejto stránke. Všetko je na dohode medzi správcami siete, vedúcimi operátormi prevádzačov a užívateľmi.
 3. Zváž či je danú komunikáciu nutné / vhodné vysielať do všetkých trvalo prelinkovaných prevádzačov alebo je lepšie použiť lokálnu prevádzku a nezaťažovať tak všetky prevádzače.
 4. Šifrovanie hovorov je prísne zakázané a vedie k zablokovaniu ID v systéme!
 5. Timeslot 1 je určený predovšetkým pre sieťovú prevádzku zväčša celoštátnu. Prevádzače v SR ako aj v ČR sú štandartne trvalo prelinkované v tomto slote. V SR cez TG231 a TG2311. V ČR cez TG230,  podskupinami sú TG2301 pre Čechy a TG2302 pre Moravu. 
 6. Timeslot 2 je určený predovšetkým na lokálnu prevádzku alebo dlhšie trvajúcu komunikáciu. Na lokálnu prevádzku na prevádzači sa používa jeho lokálna TG v tomto slote 2. Číslo lokálnej TG je u nás zhodné s DMR číslom prevádzača. Na dlhšie trvajúcu komunikáciu a na  jednoduché prelinkovanie viacerých prevádzačov je vhodné použiť jednotnú TG 23010 pre ČR alebo TG 23110 pre SR.
 7. Fixné teda trvalo pripojené TG na prevádzačoch nemajú časový limit pripojenia. Prevádzač je k nim vždy pripojený. TG ktoré sú on demand teda aktivujú sa zakľučovaním, majú časový limit 10 minút. Po 10 minútach bez prevádzky sa prevádzač od tejto TG odpojí.
 8. Je dôležité dbať na správne nastavenie rádiostanice. Každý na to môže mať iný systém, no základ je vedieť sa v tom správne a rýchlo orientovať. V mnohých rádiostaniciach sa nenastavuje len TG, na ktorej rádiostanica vysiela, ale aj TG ktorú má rádiostanica prijímať, pričom ich môže byť nastavených viac. Niektoré rádiostanice umožňujú počúvať všetky TG vysielané na nastavenom slote alebo monitorovať aj oba sloty naraz. Pri použití tejto funkcie nie je nutné nastavovať prijímacie TG.
 9. Na Slovensku sa na prevádzačoch používa štandartne Color Code (CC) 1, pokiaľ nie je uvedené inak. Vždy aktuálne nastavenie prevádzačov  (frekvencie, color code, pripojené TG) nájdete na brandmeister stránke. Tieto údaje sú generované systémom podľa nastavenia prevádzačov a hotspotov a teda sa nemôže stať, aby boli nesprávne alebo neaktuálne. Treba si dať hľadať „om0“ alebo celý znak prevádzača. Po rozliknutí volacieho znaku prevádzača uvidíte aj nalinkované TG na jednotlivých slotoch a ďalšie doplňujúce informácie.

Zoznam prevádzačov a hotspotov online

alebo TU a vpravo hore dať hľadať „om0“

Použitie timeslotov

V DMR sa používajú dva časové úseky – timesloty.

Timeslot 1 (TS1) sa v OK/OM DMR sieti používa prioritne pre sieťové volanie teda spravidla na komunikáciu vo väčšom rozsahu – cez viacero prevádzačov. Smerovanie volania sa rozlišuje podľa čísla hovorovej skupiny (TG – talk group). Pre jednoduché a operatívne obsluhovanie rádiostanice si smerovanie na často používané TG ulož do jednotlivých kanálov rádiostanice a prípadne aj hovorové skupiny do zoznamu kontaktov. TG vždy ukladaj ako Group call. Užívateľov ukladaj ako Private call. Pokiaľ nepoužívaš privátne volania, nie je nutné ukladať ID jednotlivých užívateľov. Niektoré DMR rádiostanice umožňujú uloženie celosvetovej databázy DMR užívateľov. Rádiostanica tak vypíše pri prevádzke volací znak prijímanej stanice prípadne aj ďalšie doplňujúce informácie. Niektoré rádiostanice majú možnosť vysielania a zobrazovania prijímaného talker aliasu, vďaka čomu sa zobrazuje volací znak protistanice, aj keď jej DMR ID nemáte uložené v zozname.

Timeslot 2 (TS2) sa u nás prioritne používa na lokálnu prevádzku a  spravidla na prevádzku v menšom rozsahu teda v rámci menšieho počtu prevádzačov. Používajú sa na to lokálne TG alebo dočasne aktivované TG 23110 v SR či TG 23010 v ČR. V tomto slote môže byť tiež trvalo pripojená TG, ktorá spája prevádzače v určitom regióne alebo TG ktorá je crosslinkom do iných digitálnych sietí C4FM a DSTAR, ako sú TG 2300, 2319 a 2309.

Hovorové skupiny v OM a OK DMR sieti

(nasledujúce informácie sú stručne uvedené aj na BM wiki stránke)

Timeslot 1

TS 1 TG 231: hlavná skupina pre Slovenskú republiku. Trvalo nastavená na všetkých DMR prevádzačoch v SR. TG je fixne nastavená na mnohých prevádzačoch v ČR (15 k 1/2024). TG primárne slúži na zavolanie stanice a krátke spojenie. Buďte prosím ohľaduplní a zvážte či je vašu komunikáciu napríklad z hľadiska jej obsahu potrebné vysielať celonárodne na desiatkach prevádzačoch. Je vhodné neblokovať túto TG dlhšie ako 10 minút súvislou prevádzkou. Prelaďte sa prosím na lokálnejšie skupiny napríklad na slot 2 a použite lokálnu TG alebo OM chat alebo privátne volanie.

TS 1 TG 2311: sekundárna skupina pre Slovenskú republiku s prepojením do DSTAR XLX019W.

TS 1 TG 230: hlavná skupina pre Českú republiku. Trvalo nastavená na všetkých DMR prevádzačoch v ČR. TG je fixne nastavená takmer na všetkých prevádzačoch v SR. TG primárne slúži na zavolanie stanice a krátke spojenie. Buďte prosím ohľaduplní a zvážte či je vašu komunikáciu napríklad z hľadiska jej obsahu potrebné vysielať celonárodne na desiatkach prevádzačoch. Je vhodné neblokovať túto TG dlhšie ako 10 minút súvislou prevádzkou. Prelaďte sa prosím na lokálnejšie skupiny napríklad na slot 2 a použite lokálnu TG alebo OM chat alebo privátne volanie.

TS 1 TG 2301: podskupina pre Čechy

TS 1 TG 2301: podskupina pre Moravu

Hlavné – celoštátne TG krajín (230, 231, 2311) slúžia predovšetkým na zavolanie stanice a krátke spojenie. Ak sa javí, že komunikácia bude trvať dlhšie, presuňte sa na lokálne TG prevádzača v TS2, OM chat TG 23110 v TS2, OK chat TG 23010 v TS2 alebo iné lokálne TG v TS2 a nezaťažujte celoštátne TG príliš dlhou komunikáciou!

Timeslot 2

TS 2 TG=ID lokálneho prevádzača: pre lokálnu prevádzku spravidla v rámci jedného alebo dvoch prevádzačov

 • Príklady lokálnej prevádzky:
  • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODB Bratislava: TS2 TG231111
  • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODK Kojšovská hoľa: TS2 TG231405
 • Volanie na vzdialený prevádzač a prepojenie dvoch prevádzačov na lokálnej úrovniPre uskutočnenie volania na vzdialený prevádzač nastav v rádiu TG podľa DMR ID vzdialeného prevádzača. Napríklad ak chceš volať z Banskej Bystrice iba na prevádzač OM0ODK na Kojšovskej holi, ktorý má ID 231405, nastav si v Banskej Bystrici TS2 TG231405. Na vzdialenom prevádzači budeš vysielaný rovnako na TS2 TG231405.

TS 2 TG 23112: ARES / Emergency Slovakia. Viac info tu.

TS 2 TG 23110 OM CHAT: on demand TG Slovenskej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia. 

TS 2 TG 23010 OK CHAT: on demand TG Českej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia.

OM chat skupina je praktická na prepojenie dvoch alebo viacerých prevádzačov na slote 2, kedy nie je potrebné poznať ID vzdialeného prevádzača ani sa dohadovať na ktorú lokálnu TG sa komunikujúce stanice presunú.


Kontrola nastavenia rádiostanice

Kam vysielaš do siete BrandMeister a či máš na rádiostanici správne nastavené smerovanie vysielania a timeslot, si môžeš zistíť po zavysielaní cez BM2302 dashboard.


Timeout pripojenia k TG

Pripojenie na permanentne (fixne) pripojené hovorové skupiny nie je časovo obmedzené. Pripojenie na užívateľom vyžiadané (on demand) hovorové skupiny je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. Po 10 minútach bez aktivity na hovorovej skupine sa prevádzač alebo hotspot od hovorovej skupiny odpojí.


TS1 TG9990 alebo TS2 TG9990 ECHO – opakovanie vlastného vysielania

Bez ohľadu na použitý timeslot, táto funkcia slúži na zopakovanie tvojho vysielania za účelom kontroly modulácie prípadne dosahu na prevádzač. Vysielať treba pod TG9990 (ako private call).  Ak si chceš vyskúšať dosah na prevádzač alebo moduláciu, odporúča sa používať práve túto funkciu.


Privátne volania

Privátne volania sú použiteľné v oboch timeslotoch. Odporúča sa však používať TS 2. Pri privátnych volaniach sa systém riadi poslednou aktivitou volaného užívateľa. Privátne volanie je vysielané jednak z prevádzača, cez ktorý vysiela volajúca stanica a zároveň z prevádzača alebo hotspotu, na ktorom bol naposledy volaný užívateľ aktívny. Rádiostanice Hytera, Motorola, Caltta a postupom času aj iné majú možnosť automaticky sa registrovať v sieti (funkcia RRS). To znamená po preladení pamäte sa rádiostanica automaticky prihlási odvysielaním dát alebo to robí automaticky v nastavených intervaloch. V Brandmeistri sa toto prihlásenie nezobrazuje, teda nie je to to isté ako klasické zakľučovanie, ale ide o odvysielanie dát, ktoré dajú sieti vedieť, kde je rádiostanica na príjme. Brandmeister to registruje a podľa toho vie, kam smerovať privátne volanie alebo SMS.