Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Základné pravidlá prevádzky na OM/OK DMR sieti BrandMeister (BM)

 1. Skôr ako zakľučuješ na prevádzači, registruj si svoju volaciu značku do DMR siete BrandMeister (BM). ID získaš po vyplnení formulára na stránke http://ham-digital.net/. Je to 7-miestne číslo. Prvé tri čísla ID určujú krajinu pôvodu stanice, či už je to prevádzač alebo operátor. Kým prevádzače majú ID čísla 6-miestne, operátori ich majú 7-miestne. Keďže Slovenská republika má číslo 231, tvoje ID bude v tvare 231xxxx. Toto ID naprogramuj do svojej rádiostanice. Každé ID je jedinečné a je viazané len na jednu volaciu značku, nie na počet DMR rádiostaníc vlastnených jednou osobou. Ak teda vlastníš viacero DMR rádiostaníc, odporúča sa použiť vo všetkých toto jedno tebe pridelené ID a neregistrovať viacero ID.
 2. Pred prvým použitím prevádzača si zisti správne nastavenie rádiostanice na prevádzač. V každej krajine totiž platia iné pravidlá o používaní jednotlivých hovorových skupín a timeslotov. Súhrn týchto pravidiel sa dá nájsť napríklad na tejto stránke (Slovensko zatiaľ chýba). Všetko je na dohode medzi správcami siete a vedúcimi operátormi prevádzačov.
 3. Zváž či obsah tvojho aktuálneho vysielania je vhodné vysielať celonárodne napríklad do všetkých prevádzačov Slovenskej aj Českej republiky alebo na územie iného štátu a či nie je lepšie zvoliť len lokálnu prevádzku.
 4. Šifrovanie hovorov je zakázané!
 5. Timeslot 1 je určený pre sieťovú prevádzku alebo privátne volania. Timeslot 2 sa používa pre dlhšie “vykecávanie sa” (TG23010 pre ČR a TG23110 pre SR), pre lokálnu prevádzku, pre volania cez reflektory (TG 9) alebo pre privátne volania.
 6. Štandartne sa používa všade Color Code (CC) 1, pokiaľ nie je uvedené inak.

ON AIR  |  TEMPORARY OFF AIR  |  PLANNED  |  ON AIR & TESTING  |  ON AIR CLOSE TO OM/OK 

OM/OK DMR BrandMeister Network - 20 repeaters, 2 planned

 Volací znakIDVýstupná frekvenciaVstupná frekvenciaUmiestnenieASL (m)
1OM0ODM231401438,225430,625Košice230
2OM0ODP231404438,275430,675Štrbské pleso1400
3OM0OUA231302439,1375431,5375Krížava1476
4OK0DRB230110439.4875 431.8875 Jesenice
5OK0OMX230199439,525 431,925 Praha250
6OK0Q230501439,375 431,775 Kutná hora550
7OK0DSJ230703438,625 431,025 Velký Javorník918
8OK0Z230601439,500431,900 Kelčský Javorník880
9OK0OZL230605438,725431,125Zlín - Kudlov450
10OK0KOP230602438.600431.000Mikulčin vrch632
11OK0BCA230401438.875 431.275 Liščí hora1200
12OK0DIT230666438,6375431,0375 near Brno
13OM0ODB231111438,325430,725Bratislava300
14OK0BAJ230586439,325431,725Jihlava - Holý vrch708
15OM0OAC231304438,225430,625Čadca - Drahošanka629
16OK0BAF230505438,600431,000Žďárske vrchy
17OK0ND230120439,025431,425Praha
18OK0DHD230607438.450430.850Sosuvka600
19OM0OAF231305439.125431.525Banská Bystrica410
20OK0BRQ230606439.550431.950Brno - Kohoutovice420
OM0ODD - planned2311xx438.225430.625Bratislava - Dubravka280
OM0ODK - planned2311xx438,250430,650Kojšovská hoľa1260

Použitie timeslotov

V DMR sa používajú dva časové úseky – tzv. timesloty. Použitie timeslotov, skupín a reflektorov, ich vzájomné prepájanie a iné nastavenia siete určuje správca Mastru danej krajiny na základe dohody s vedúcimi operátormi prevádzačov a užívateľmi. Slovensko a Česká Republika sú pripojené na Master CZ2302, ktorého správcom je Milan OK1MX. Ďakujeme! Zoznam všetkých Mastrov v BrandMeistri nájdete na https://brandmeister.network/?page=masters

Timeslot 1 (TS1) sa zväčsa používa pre sieťové volanie napríklad celosvetovo, vrámci Európy, Slovenska, Čiech+Slovenska, Moravy, okresov jednotlivých štátov a pod. a to na základe im pridelených ID. Smerovanie takého volania sa rozlišuje podľa čísla hovorovej skupiny (TG – talk group). Často používané TG si ulož do zoznamu kontaktov v rádiostanici. TG vždy ukladaj ako Group call. Užívateľov ukladaj ako Private call.

Timeslot 2 (TS2) sa prioritne používa na lokálnu prevádzku alebo na prepojenie do reflektorov (REF), ktoré sú ekvivalenty niektorých TG, prípadne pomocou ktorých je možné vytvoriť sieť a umožniť prevádzaču linkovanie aj do iných sietí ako DSTAR, Wires-X, Yaesu Fusion. Reflektory majú číslovanie od 4000 do 4999. Reflektor v zozname kontaktov v rádiostanici ukladaj tiež vždy ako Group call, teda tak isto ako TG. Povel na pripojenie sa k reflektoru odošleš zakľučovaním na TS-2 prevádzača spolu s nastaveným požadovaným číslom reflektoru, na ktorý sa chceš pripojiť. Číslo reflektoru zvolíš buď z uložených kontaktov v rádiostanici alebo odvysielaš z vopred naprogramovanej pamäte alebo manuálnym zadaním čísla groupy (pokiaľ to stanica umožňuje, lebo napríklad na TYT  rádiostanici sa dá manuálne vyťukať a odvysielať len private call ID). Po odvysielaní povelu na zlinkovanie reflektoru, budeš počuť potvrdenie pripojenia. Jazyk tohto potvrdenia je možné v selfcare po prihlásení zmeniť na češtinu. Následne môžeš pokračovať v komunikácii na zlinkovanom reflektore, avšak musíš už vysielať pod TG9 (stále v timeslote 2). Inak povedané, čísla 4000-4999 slúžia len ako povely pre pripojenie/odpojenie reflektorov, no je zbytočné snažiť sa pod týmito talkgroupami vysielať a hovoriť do rádia. Na komunikáciu cez reflektor je nutné použiť výhradne TG9 v slote 2. Pre zrušenie pripojenia k reflektoru zakľučuj pod TG4000 (group call). Ak chceš zistiť status pripojenia, zakľučuj pod TG5000 (group call). Hlásenia o pripojení, odpojení a statuse sú vysielané pod TG9, preto pri používaní týchto povelov (TG4000-5000) je potrebné mať TG9 v RX liste, aby fonické potvrdenie bolo po odkľučovaní počuť.

Talkgroupy a Reflektory v OM/OK DMR sieti BM2302

Timeslot 1

TS1 TG231: základný zvolávací kanál používaný slovenskými stanicami

TS1 TG230: základný zvolávací kanál používaný českými stanicami

Prepojenie Slovenskej a Českej republikyOK_OM_DMR_logo

TG230 aj 231 sú navzájom trvalo prepojené a vysielajú sa zo všetkých prevádzačov v ČR aj SR. To znamená, že ak slovenská stanica zavysiela na TS1 TG231 na ktoromkoľvek slovenskom alebo českom DMR prevádzači alebo na hotspote, jeho volanie bude vysielané na všetkých slovenských aj českých DMR prevádzačoch pod TG231. Obdobne ak česká stanica zavysiela pod TG230 cez český alebo slovenský DMR prevádzač alebo cez hotspot, vysielať to budú všetky slovenské aj české DMR prevádzače pod TG230. Preto pri volaní pod TG230 alebo TG231 je potrebné mať v RX liste obidve TG. Cez TG230 a 231 prebieha väčšina spojení a zväčša ho monitorujú všetci.

Zatiaľ čo je prevádzač pripojený k tzv. permanentnej TG230/231, ale neprebieha prevádzka, môže užívateľ  aktivovať aj ďalšie ľubovoľné pripojenie na “on demand” TG teda talkgroupu “na vyžiadanie” (napríklad TG302 do Kanady). Táto on demand TG sa po 10 minútach neaktivity automaticky zruší. Počas doby kým je pripojená on demand talkgroupa, permanentne pripojené talkgroupy ako 230, 231, 2311 (na slovenských rptr), 2301 (na českých rptr), 2302 (na moravských rptr) prípadne ďalšie nastavené sysopmi prevádzačov ostávajú naďalej aktívne.

TS1 TG2301: české prevádzače

TS1 TG2302: moravské prevádzače

TS1 TG2311: slovenské prevádzače

TS1 TG2309: on demand TG pre DSTAR DCS019B. Pri tomto spojení je nižšia kvalita zvuku kvôli rozdielnym codecom DMR a D-STAR. Pozor! Takto vysielate na všetkých D-STAR prevádzačoch v Českej a Slovenskej republike. Táto možnosť je určená len na krátke spojenia aj kvôli horšej kvalite zvuku. Prípadne potrebný (jeden) D-STAR prevádzač prepnite DTMF voľbou do DCS019V a v DMR použite reflektor 4270, čím nebudete vysielať aj na všetkých ostatných D-STAR prevádzačoch a zaťažovať užívateľov aj sieť.

Volanie do iných krajín

Ďalšie linky aj mimo SR a ČR môžeš aktivovať použitím príslušnej TG. Na stránke https://bm.pd0zry.nl/index.php/Main_Page zvoľ krajinu (vľavo) a dozvieš sa, ktoré TG použiť pre spojenie do tejto krajiny alebo užšej oblasti v krajine. Používané TG sa môžeš tiež dozvedieť sledovaním aktuálnej prevádzky na BM.

Timeout pripojenia

Pripojenie na permanentne pripojené hovorové skupiny TG230, TG231, TG2311 na slovenských, TG2301 na českých a TG2302 na moravských prevádzačoch v timeslote 1 nie je časovo obmedzené. Pripojenie na ktorékoľvek iné užívateľom pripojené (on demand) TG, je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. Teda ak pripojíš prevádzač napríklad na TG260 t.j. Poľsko, po 10 minútach neaktivity sa pripojenie k TG260 zruší.

Volanie na jeden vzdialený prevádzač a dočasné prepojenie dvoch prevádzačov

Pre uskutočnenie volania na jeden vzdialený prevádzač nastav v rádiu TG na ID vzdialeného prevádzača. Napríklad ak chceš volať z Košíc na prevádzač OM0ODP na Štrbskom plese, ktorý má ID 231404, nastav si v Košiciach TG231404. Na vzdialenom prevádzači budeš na normálnych okolností počutý v slote 2 pod použitým TG 231404. Volanie je možné uskutočniť zo slotu 1 alebo 2:

Košice TS1 TG231404 — > Štrbské pleso TS2 TG231404

Košice TS2 TG231404 — > Štrbské pleso TS2 TG231404

Príklad:

Karol v Košiciach chce zavolať Tomáša v Tatrách. Karol si na košickom prevádzači nastaví TG231404, čím nasmeruje svoje volanie na prevádzač v Tatrách a oba prevádzače dočasne prelinkuje. Môže tak urobiť na slote 1, alebo ak je slot obsadený inou prevádzkou, môže to urobiť aj na slote 2. Tomáš v Tatrách započuje Karolove volanie v slote 2 pod TG231404 t.j. na “lokálnom kanáli” prevádzača v Tatrách. Pre odpoveď môže Tomáš použiť priamo tento lokálny kanál, ktorý je síce za bežných okolnosti určený pre lokálnu prevádzku, avšak keďže sú v tomto momente oba prevádzače prepojené, tak Tomášove vysielanie na “lokálnom kanáli” v Tatrách bude vysielané aj na pripojenom košickom prevádzači na TG231401. Kým sú oba prevádzače dočasne prepojené, môžu operátori na oboch prevádzačoch používať lokálne kanály svojich prevádzačov (Karol TG231401 a Tomáš TG231404) a budú sa navzájom počuť ALEBO môže jeden z nich prípadne aj obaja každé svoje vysielanie zakaždým adresovať na vzdialený (aj keď už pripojený) prevádzač. Po 10 minútach neaktivity sa prelinkovanie oboch prevádzačov automaticky zruší. Následné vysielanie napríklad Tomáša z Tatier na lokálnom kanáli už nebude vysielané aj v Košiciach. Ak teda chce Tomáš po 10 minútach neaktivity naďalej volať do Košíc, musí si nastaviť TG231401 (t.j. ID OM0ODM Košice), stisnúť PTT, čím prevádzače opätovne prelinkuje a ďalej pokračovať v komunikácii buď stále pod TG231401 alebo znova na TG231404 teda na lokálnom kanáli Štrbského plesa.

Timeslot 2

TS2 TG=ID lokálneho prevádzačalokálna prevádzka vrámci jedného alebo dvoch prepojených prevádzačov

 • Príklady:
 • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODM Košice: TS2 TG231401
 • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODP Štrbské pleso: TS2 TG231404
 • ..atď.

TS2 TG23010on demand TG ČR pre dlhšie trvajúce spojenia (viac ako 5-10 minút)

TS2 TG23110: on demand TG SR pre dlhšie trvajúce spojenia (viac ako 5-10 minút)

V prípade že je spojenie dlhšie alebo sa preberajú veci, ktoré nemusia zaujímať všetkých užívateľov, používa sa TALK (kecací kanál) na TS2 TG23010 alebo TG23110, kam sa obvykle prejde z TS1 TG230(231). Kto má záujem ďalej počúvať, linku si pripojí zakľučovaním na danú TG (23010 alebo 23110). Prevádzku je počuť iba z prevádzačov, na ktorých si užívateľ túto TG aktivovali. Pripojenie sa ukončí po 10 minútach neaktivity.

TS2 TG9: vysielanie na pripojenom reflektore

TS2 TG4270 = reflektor s pripojením na DSTAR DCS019V + C4FM YSF CZ Czech + C4FM Wires-X Moravia (je štandartne pripojený alebo sa automaticky pripojí po 10 minútach bez aktivity na inom pripojenom reflektore)

Automatické nalinkovanie reflektoru 4270

 • Reflektor 4270 je na TS-2 prevádzača vždy pripojený a pokiaľ bol užívateľom pripojený iný reflektor, po 10 minútach bez prevádzky je opätovne pripojený reflektor 4270. Ku reflektoru sa pripojíš krátkym zakľučovaním pod TG4270 v TS2. V ďalšej komunikácii je potrebné pokračovať pod TG9 stále v timeslote 2, teda nesnažiť sa ďalej vysielať pod TG4270. Všetky TG 4000-4999 slúžia len ako povely a musia byť v rádiu nastavené ako group call.

TS2 TG4271reflektor pre vysielanie na DMR prevádzače SR a ČR

 • Cez reflektor 4271 vysielaš na slovenské a české DMR prevádzače obdobne ako použitím TG230 a TG231 v slote 1. Ku reflektoru sa pripojíš krátkym zakľučovaním s nastavenou talkgroupou 4271. V ďalšej komunikácii je potrebné pokračovať v TS2 TG9!

TS2 TG4272: reflektor pre vysielanie iba na DMR prevádzače v SR

 • Cez reflektor 4272 vysielaš iba na slovenské DMR prevádzače obdobne ako použitím TG2311 v slote 1. Ku reflektoru sa pripojíš krátkym zakľučovaním s nastavenou talkgroupou TG4272. V ďalšej komunikácii je potrebné pokračovať v TS2 TG9!

Timeout pripojenia

Pripojenie na reflektory a on demand talkgroupy v slote 2 je časovo obmedzené na 10 minút. To znamená, že po 10 minútach neaktivity prevádzač odpojí on demand TG alebo pripojený reflektor a automaticky spätne nalinkuje reflektor 4270, ktorý je bez časového obmedzenia.

Zoznam niektorých BrandMeister reflektorov

ECHO – ECHOTEST – opakovanie vlastného vysielania

TS1 TG9990 alebo TS2 TG9990

Táto funkcia slúži na zopakovanie tvojho vysielania za účelom kontroly modulácie prípadne dosahu na prevádzač. Vysielať treba pod TG9990 (ako private call). Použiteľné v oboch timeslotoch. Ak si niekto chce vyskúšať dosah na prevádzač, odporúča sa používať práve túto funkciu a nezaťažovať iných užívateľov ustavičným kľučovaním na bežne používaných talkgroupách.

Privátne volania

Privátne volania sú použiteľné v oboch timeslotoch. Pri privátnych volaniach sa systém riadi poslednou aktivitou volaného užívateľa, tzn. privátne volanie je vysielané na volaného iba z toho prevádzača alebo hotspotu, na ktorom bol naposledy užívateľ aktívny.


Komunikácia DMR – DSTAR

Možnosť č.1: TS1 TG2309 <=> D-STAR DCS019Bdmr-dstar

 • Hlavný modul D-STAR prevádzky ČR a SR kde je pripojená väčšina D-STAR prevádzačov a užívateľov, je modul B (viď zoznam modulov DCS019). Pre spojenie na D-STAR reflektor DCS019 modul B treba v DMR vysielať na TS1 TG2309. Ide o linku na vyžiadanie, teda DMR prevádzače ju bez povelu užívateľa nevysielajú, ale v LastHeard zozname BrandMeistra prevádzku v tejto TG vidno. Pozor! Cez túto talkgroupu vysielate na všetkých D-STAR prevádzačoch v Českej a Slovenskej republike a to v horšej kvalite zvuku ako je pri komunikácii iba medzi D-STAR rádiami. Táto možnosť je preto určená len na krátke spojenia! Prípadne použite 2.možnosť (viď nižšie), pri ktorej zaťažíte v ideálnom prípade len jeden D-STAR prevádzač a nie všetky.

Možnosť č.2: TS2 TG9 <=> DSTAR DCS019V

 • Slovenské a české DMR prevádzače sú v 2.timeslote štandartne alebo po 10 minútach bez prevádzky automaticky pripojené na reflektor 4270, ktorý je vždy prelinkovaný aj na česko-slovenský D-STAR reflektor DCS019 modul V. Pre nadviazanie spojenia je teda potrebné D-STAR prevádzač za pomoci DTMF voľby D1922 prepnúť do modulu V a v DMR vysielať v TS2 TG9 (na reflektore 4270).

DMR BrandMeister prevádzače na Slovensku (v BM2302)

Prevádzač OM0ODM Košice, KN08OR, 230m

dmr_logo

ScreenShot003

dstar_logo

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Výstupná frekvencia: 438,225 MHz
 • Vstupná frekvencia: 430,625 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | C4FM (len DN, nepoužívať VW!) | D-STAR
 • Zmena medzi módmi DMR/C4FM/D-STAR je možná po časovom odstupe 15 sekúnd
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • C4FM => Wires-X
 • D-STAR =>
 • ID: 231401
 • HW prevádzača: Yaesu DR-1X, MMDVM by KI6ZUM + TXCO, Arduino DUE, Raspberry Pi2
 • Duplexer: 6 dutinový helical, odstup TX-RX 75dB
 • Anténa: Diamond X-300
 • Výkon: 15W
 • TOT: 180 sekúnd
 • Vedúci operátor: Peter OM8AKX

Pri prevádzke cez prevádzač v móde C4FM nepoužívaj VW! Lokálne budeš počutý ale cez sieť už nie – na druhej strane pôjde iba nosná.

OM0ODM Repeater
OM0ODM – DMR / C4FM / D-STAR Repeater Košice

Prevádzač OM0ODP Štrbské pleso, KN09AD, 1520m

dmr_logo

  • Stav: v prevádzke (on air)
  • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
  • Výstupná frekvencia: 438,275 MHz
  • Vstupná frekvencia: 430,675 MHz
  • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | FM (CTCSS 118,8)
  • Konektivita:
  • DMR => BM Master CZ2302
  • ID: 231404
  • HW prevádzača: Hytera RD-625
  • Anténa: 8 dipól, všesmerová konfigurácia
  • Výkon: 20W
  • Vedúci operátor: Vlado OM3WIM

Prevádzač OM0OUA Krížava – Veľká Lúka, JN99JC, 1476m

dmr_logo

  • Stav: v prevádzke (on air)
  • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
  • Výstupná frekvencia: 439,1375 MHz
  • Vstupná frekvencia: 431,5375 MHz
  • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | FM (CTCSS 118,8)
  • Konektivita:
  • DMR => BM Master CZ2302
  • ID: 231302
  • HW prevádzača: Hytera RD-625
  • Anténa: 1 dipól
  • Výkon: 10W
  • Vedúci operátor: Fero OM6AR

Prevádzač OM0ODB Bratislava – nad Slavínom, JN88ND, 300m

dmr_logo

dstar_logo

ScreenShot003

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Výstupná frekvencia: 438,325 MHz
 • Vstupná frekvencia: 430,725 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | D-STAR | C4FM
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • D-STAR => DCS019S Slovakia (autoconnect po 60 min.)
 • C4FM => YSF CZ Czech
 • ID: 231111
 • HW prevádzača: 2x Motorola GM-350, Raspberry PI 2; Arduino DUE; MMDVM V6.0 podľa SP8NTH (hamshop.cz) – úprava na V6.1 (pridanie RSSI)
 • Duplexer: TX RX Systems INC, model 28-70-14A
 • Anténa: Diamond X-300
 • Výkon: 10W
 • TOT: -
 • Vedúci operátor: Tono OM1AEG
 • Web: https://sites.google.com/site/om1aeg/prevadzac-om0odb
om0odb_1
OM0ODB – DMR / D-STAR / C4FM Repeater Bratislava
om0odb_2
OM0ODB – DMR / D-STAR / C4FM Repeater Bratislava

Prevádzač OM0OAC Čadca – Drahošanka, JN99JK, 629m

dmr_logo

dstar_logo

  • Stav: v prevádzke (on air)
  • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
  • Výstupná frekvencia: 438,225 MHz
  • Vstupná frekvencia: 430,625 MHz
  • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | FM (CTCSS 118,8)
  • Konektivita:
  • DMR => BM Master CZ2302
  • ID: 231304
  • HW prevádzača: Hytera RD-625
  • Anténa: 4 dipól
  • Výkon: 10W
  • Vedúci operátor: Vlado OM3WIM

Prevádzač OM0OAF Banská Bystrica, JN98NR, 410m

dmr_logo

  • Stav: testovacia prevádzka z dočasného miesta
  • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
  • Výstupná frekvencia: 439,125 MHz
  • Vstupná frekvencia: 431,525 MHz
  • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1)
  • Konektivita:
  • DMR => BM Master CZ2302
  • ID: 231305
  • HW prevádzača: Hytera RD-625
  • Anténa:
  • Výkon: 10W
  • Vedúci operátor:

 


P L Á N O V A N Ý Prevádzač OM0ODK Kojšovská hoľa, KN08LS, 1260m

 • dmr_logo
 • Prevádzač má vydané platné povolenie. Volací znak a frekvencie sú schválené Regulačným úradom SR.
 • Stav: plánovaný (planned)
 • Výstupná frekvencia: 438,250 MHz 
 • Vstupná frekvencia: 430,650 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • ID: 2314??
 • HW prevádzača:
 • Duplexer:
 • Anténa:
 • Výkon:
 • TOT:
 • Vedúci operátor:

V Českej republike sú dve DMR siete:

 1. DMR sieť BrandMeister – pozostáva približne zo 400 prevádzačov a vyše 100 hotspotov vo viac ako 30 krajinách. Prevádzače, hotspoty a užívatelia tejto siete môžu medzi sebou komunikovať. Jediná podmienka je mať pridelené medzinárodné ID, ktoré získa každý registráciou v D-STAR CCS7, DMR MARC, DMR+. Toto ID je možné získať po vyplnení formulára na stránke: http://ham-digital.net/ Je to obdobné ako registrácia do Echolinku. Viac sa dozviete na www.hamradio.cz.
 2. DMR sieť Občianskeho združenia DMR sobě, so sídlom v Prahe 4 – izolovaná sieť prevádzačov Hytera, ktoré nie sú pripojené do žiadnej rádioamatérskej siete. Pre vysielanie cez tieto prevádzače je nutné žiadať o pridelenie národného ID (to je rozdielne od medzinárodného ID v sieti BrandMeister) na prevadece@email.cz. Viac informácií nájdete na stránke www.prevadece.cz.

Simplex DMR frekvencia OM/OK: 438,125 MHz TS2 TG9 (CC1).