Home Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Základné pravidlá prevádzky na OM/OK DMR sieti BrandMeister (BM)

  1. Skôr ako zakľučuješ na prevádzači, registruj si svoju volaciu značku do DMR siete BrandMeister (BM). ID získaš po vyplnení formulára na stránke http://ham-digital.net/. Je to 7-miestne číslo. Prvé tri čísla ID určujú krajinu pôvodu stanice, či už je to prevádzač alebo operátor. Kým prevádzače majú ID čísla 6-miestne, operátori ich majú 7-miestne. Keďže Slovenská republika má číslo 231, tvoje ID bude v tvare 231xxxx. Toto ID naprogramuj do svojej rádiostanice. Každé ID je jedinečné a je viazané len na jednu volaciu značku, nie na počet DMR rádiostaníc vlastnených jednou osobou. Ak teda vlastníš viacero DMR rádiostaníc, odporúča sa použiť vo všetkých toto jedno tebe pridelené ID a neregistrovať viacero ID.
  2. Pred prvým použitím prevádzača si zisti správne nastavenie rádiostanice na prevádzač. V každej krajine totiž platia iné pravidlá o používaní jednotlivých hovorových skupín a timeslotov. Súhrn týchto pravidiel sa dá nájsť napríklad na tejto stránke. Všetko je na dohode medzi správcami siete a vedúcimi operátormi prevádzačov.
  3. Zváž či obsah tvojho aktuálneho vysielania je vhodné vysielať celonárodne napríklad do všetkých prevádzačov Slovenskej aj Českej republiky alebo na územie iného štátu a či nie je lepšie zvoliť len lokálnu prevádzku.
  4. Šifrovanie hovorov je zakázané!
  5. Timeslot 1 je určený pre sieťovú prevádzku. Timeslot 2 sa používa na „vykecávanie sa“ (napr. cez TG23010 pre ČR a TG23110 pre SR) a na lokálnu prevádzku.
  6. Štandartne sa používa všade Color Code (CC) 1, pokiaľ nie je uvedené inak.

Zoznam prevádzačov a hotspotov online

Použitie timeslotov

V DMR sa používajú dva časové úseky – tzv. timesloty. Použitie timeslotov a hovorových skupín, ich vzájomné prepájanie a iné nastavenia siete určuje správca Mastru danej krajiny na základe dohody s vedúcimi operátormi prevádzačov a užívateľmi. Slovensko a Česká Republika sú pripojené na Master CZ2302, ktorého správcom je Milan OK1MX. Zoznam všetkých Mastrov v BrandMeistri nájdete na https://brandmeister.network/?page=masters

Timeslot 1 (TS1) sa v OK/OM DMR sieti používa pre sieťové volanie. Smerovanie volania sa rozlišuje podľa čísla hovorovej skupiny (TG – talk group). Často používané TG si ulož do zoznamu kontaktov v rádiostanici alebo (aj) priamo do jednotlivých pamätí. TG vždy ukladaj ako Group call. Užívateľov ukladaj ako Private call.

Timeslot 2 (TS2) sa prioritne používa na lokálnu prevádzku.

Hovorové skupiny v OM a OK DMR sieti

Timeslot 1

TS1 TG231: základná hovorová skupina pre Slovenskú republiku

TS1 TG230: základná hovorová skupina pre Českú republiku

OK_OM_DMR_logo

Volanie do iných krajín

Ďalšie linky aj mimo SR a ČR môžeš aktivovať použitím príslušnej TG. Na stránke https://bm.pd0zry.nl/index.php/Main_Page zvoľ krajinu (vľavo) a dozvieš sa, ktoré TG použiť pre spojenie do tejto krajiny alebo užšej oblasti v krajine. Používané TG sa môžeš tiež dozvedieť sledovaním aktuálnej prevádzky na BM.

Timeout pripojenia

Pripojenie na permanentne pripojené hovorové skupiny nie je časovo obmedzené. Pripojenie na iné užívateľom vyžiadané (t.j. on demand) hovorové skupiny je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. Po 10 minútach neaktivity na tejto hovorovej skupine sa prevádzač od hovorovej skupiny odpojí.

Volanie na jeden vzdialený prevádzač a dočasné prepojenie dvoch prevádzačov

Pre uskutočnenie volania na jeden vzdialený prevádzač nastav v rádiu TG podľa ID vzdialeného prevádzača. Napríklad ak chceš volať z Banskej Bystrice na prevádzač OM0ODP na Štrbskom plese, ktorý má ID 231404, nastav si v Banskej Bystrici TS2 TG231404. Na vzdialenom prevádzači budeš vysielaný na TS2 TG231404.

Timeslot 2

TS2 TG=ID lokálneho prevádzačalokálna prevádzka

  • Príklady:
  • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODP Štrbské pleso: TS2 TG231404
  • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODK Kojšovská hoľa: TS2 TG231405
  • atď.

TS2 TG23110: on demand TG Slovenskej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia.

TS2 TG23010on demand TG Českej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia.

Kam vysielaš, môžeš zistíť aj cez BM dashboard.

Timeout pripojenia

Pripojenie na on demand talkgroupy je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. To znamená, že po 10 minútach neaktivity prevádzač odpojí on-demand TG.

ECHO – ECHOTEST – opakovanie vlastného vysielania

TS1 TG9990 alebo TS2 TG9990

Bez ohľadu na použitý timeslot, táto funkcia slúži na zopakovanie tvojho vysielania za účelom kontroly modulácie prípadne dosahu na prevádzač. Vysielať treba pod TG9990 (ako private call).  Ak si niekto chce vyskúšať dosah na prevádzač, odporúča sa používať práve túto funkciu a nezaťažovať všetkých užívateľov nezmyselym kľučovaním najmä na hlavných talkgroupách, prípadne sa pýtať či „prechádzam“ :). Keďže TG9990 sa používa len ako private call, nikoho s týmto volaním neobťažujete – s výnimkou používateľov napríklad rádiostaníc Tytera 380 s alternatívnym firmwarom, ktorí majú možnosť počúvať všetku prevádzku vrátane privátnych volaní.

Privátne volania

Privátne volania sú použiteľné v oboch timeslotoch bez rozdielu. Pri privátnych volaniach sa systém riadi poslednou aktivitou volaného užívateľa, tzn. privátne volanie je vysielané na volaného iba z toho prevádzača alebo hotspotu, na ktorom bol naposledy užívateľ aktívny. Rádiostanice Hytera a Motorola majú možnosť automaticky sa registrovať v sieti (funkcia RRS), to znamená po preladení pamäte rádiostanice sa rádiostanica na tejto frekvencii automaticky prihlási odvysielaním dát alebo to robí automaticky v nastavených intervaloch. V Brandmeistri sa toto prihlásenie nezobrazuje, teda nie je to to isté ako klasické zakľučovanie užívateľa, ale ide o odvysielanie dát, ktoré dajú do siete vedieť, že rádio je tu na príjme. Brandmeister to registruje a podľa toho vie, kam smerovať privátne volanie alebo správu.


Odporúčaná simplex DMR frekvencia pre OM/OK: 438,125 MHz TS2 TG9 (CC1).