Home Blog DV4mini

DV4mini

3415
0
SHARE

DV4mini: D-Star / DMR / C4FM / P25 Hotspot USB

Možnosti tohto zariadenia a softwaru:

DV4mini je veľmi malé ale zároveň veľmi užitočné USB zariadenie, ktoré môže urobiť z ktoréhokoľvek počítača prístupový bod (tzv. hotspot) pre módy D-STAR, DMR, C4FM a APCO P25. Skladá sa z výkonného 32 bitového mikro kontrolera a kompletného 70cm transceivru, modulátora  a demodulátora GMSK a 4FSK a taktiež USB rozhrania.

DV4mini nevyžaduje externé napájanie, keďže je napájané z USB konektora a funguje aj na starších USB rozhraniach. Dodáva sa spolu s jednoduchým programom. Ten umožňuje linkovanie s DCS, XRF a REF reflektormi sietí D-STAR ako aj DMR, P25 a Fusion.

Veľa rádioamatérov má rádiostanice schopné digitálnej prevádzky, ale nevedia sa dovolať na najbližší digitálny prevádzač. S DV4mini je možné vytvoriť si hotspot s minimálnymi nárokmi a tak získať prístup do digitálnej siete. Hovoríme tu o malom plošnom spoji vnútri USB zariadenia s SMA anténnym konektorom. S týmto zariadením je taktiež možné linkovať C4FM prevádzače.

Digitálne módy

DV4mini zvláda štyri digitálne módy:

D-STAR:

D-STAR bol vyvinutý  v Japonsku v rokoch 1999-2000 obzvlášť pre rádioamatérov. Hlas je transformovaný použitím AMBE Vocodera do kompresovaného digitálneho 3600bitov/s streamu. Okrem toho využíva tiež datový kanál s 1200bitmi/s, spolu teda 4800bitov/s. Tento datový signál moduluje nosnú a to tak, že logická 0 je jedna frekvencia a logická 1 je iná frekvencia. To sa volá 2FSK (two frequency shift keying) alebo GMSK. Tento signál môže byť použitý na modulovanie väčšiny FM rádiostaníc cez packet radio konektor. To je dôvod, prečo existujú po domácky vyrobené D-STAR zariadenia. Pre komunikáciu sa používajú tri reflektor systémy a to DCS, systém s najväčším použitím, ďalej D-Plus REF reflektory zväčša v anglicky hovoriacich krajinách a X reflektory ktoré zohrávajú len minoritnú úlohu.

dstar_radios

DMR:

DMR je systém vyvinutý pre komerčné použitie. To je evidentné najmä v umd785g-d7žívateľskom rozhraní, kde sa namiesto volacích znakov používajú čísla. DMR je modulované so 4FSK, čo znamená, že používa 4 frekvencie (v porovnaní s D-STAROM ktorý používa dve frekvencie). To umožňuje zdvojenie datového toku na 9600bitov/s, ktorý umožňuje vysielanie dvoch kanálov v rovnaký čas (2 časové sloty). DV4mini vždy pracuje v časovom slote 1 a v simplexnom režime. Rádiostanica musí byť na základe toho nastavená.

Dnes sa používajú dve DMR siete. Jedna je založená na technológii Hytera a tá druhá na technológii Motorola.

DV4mini sa prihlasuje do siete Hytera. Avšak, ak by Motorola prevádzače mali nainštalovaný patričný software, dalo by sa na nich taktiež pripojiť.

overview-portables

DMR reflektory majú čísla v rozsahu od 4000 do 5000. Každý región má svoj reflektor, ktorý môže byť zvolený v menu DV4mini.

C4FM-Fusion:

C4FM-Fusion je syFTM-400DR_thumbstém vytvorený firmou Ya6002lrgesu. Je rovnako ako DMR založený na 4FSK a vysiela 4 frekvencie s celkovým datovým tokom 9600bitov/s. Tiež používa rovnaký AMBE+ kodek ako DMR, ale potrebuje len 3600bitov/s. Zvyšné bity sú použité v D4FM-Fusion iným spôsobom. Môžu byť použité na prenos dát (napríklad GPS údaje) ale taktiež na dodatočnú korekciu chýb pre zaistenie kvalitného zvuku hlasu aj v prípade interferencie.

ft1d

C4FM-Fusion reflektory sú pomenované FCS001 atď. Všetky DV4mini zariadenia pripojené k reflektoru sa môžu navzájom počuť. Pripojiť C4FM prevádzač do FCS reflektora je taktiež veľmi jednoduché. Stačí položiť Raspberry Pi2 s DV4mini ku prevádzaču a zadať reverzné RX/TX frekvencie. To je všetko :).

FT-991_yaesu Yaesu-FTM-100DR

P25:P25_hand-held_radios

V Nemecku a tiež v USA sa používajú prevádzače od Motoroly v tomto móde. Kvôli podobnosti s C4FM je aj tento mód zahrnutý  v DV4mini. Aj pre tento mód existuje reflektor v reflector.net.

Systémové požiadavky:

1. DV4mini USB zariadenie

2. Software: DV4mini Control Panel

3. PC s Windows XP, 7, 8.1, 10, Linux na PC alebo ARM počítač ako Raspberry, BananaPi alebo Ordroid

4. Prístup na internet

5. Rádiostanice D-STAR alebo C4FM alebo DMR alebo P25.

Reflektory:

Reflektor je server pripojený do internetu alebo HamNETu a je zlinkovaný na digitálne rádioamatérske prevádzače. Ak je jeden z týchto prevádzačov aktívny, posiela hlasový datový stream do reflektora. Reflektor posiela kópiu týchto dát všetkým pripojeným prevádzačom. To znamená, že QSO je počuteľné na všetkých pripojených prevádzačoch súčasne.

DCS (Digital Call Server):

DCS je najmodernejší D-STAR reflektor s celosvetovým využitím. Veľa krajín využíva svoje vlastné DCS reflektory, ktoré sa odlišujú trojicou čísel: DCS001, DCS002 a pod. Každý DCS reflektor má 26 miestností, ktoré sú vyčlenené pre rôzne regióny krajiny alebo kontinentu. Tieto miestnosti (od A po Z) sú pomenované, aby bola ich identifikácia jednoduchšia a tieto názvy sa tiež zobrazujú v užívateľskom rozhraní DV4mini.

FCS:

FCS reflektory sú podobné DCS reflektorom ale navrhnuté pre Yaesu C4FM systém. Označenie FCS reflektora napríklad FCS001 a miestnosti od 0 do 99.

PCS:

PCS reflektory sú tiež podobné DCS reflektorom, ale používajú sa pre systém P25. Označenie reflektora napríklad PCS001 a miestnosti od 0 do 99.

Xreflektory:

Xreflektory sú druhou generáciou D-STAR reflektorov a veľmi sa nepoužívajú. Avšak v niektorých krajinách ako Taliansko sa stále používajú, keďže rádioamatéri stále nepristúpili na jednotný koncept. Xreflektory majú tiež menej portov, cez ktoré môžu prebiehať spojenia. Xreflektory sa označujú XRF001, XRF002 atď.

D-Plus reflektory:

Boli prvou generáciou D-STAR reflektorov. Aj keď sa pomaly stávajú zastaralými, stále sa používajú v mnohých krajinách, väčšinou v anglicky hovoriacich ako USA, UK a Kanada, ale zopár ich funguje aj v Nemecku. D-Plus reflektory sa označujú REF001, REF002 atď. Tiež používajú viacero portov pre súčasne prebiehajúce spojenia.

DMR reflektory:

DMR reflektory pozostávajú z niekoľkých regionálnych serverov, ktoré sú navzájom prepojené. Existujú dve siete. Jedna je založená na technológii Hytera a druhá na technológii Motorola. Keďže Hytera je otvorená voči rádioamatérom, DV4mini sa prihlasujú do Hytera siete. Existujú však už aj cross prepojenia, ktoré umožňujú prepájanie oboch sietí bez obmedzenia.

Organizácia siete (CCS7):

Množstvo reflektorov, prevádzačov a užívateľov si vyžaduje organizáciu celej siete, aby fungovala správne. D-STAR pracuje s volacími znakmi na identifikáciu stanice. Avšak DMR používa čísla. Preto je nevyhnutné, aby rádioamatérska stanica dostala číslo pridelené svojmu volaciemu znaku a aby túto kombináciu čísla a volacieho znaku poznala aj sieť. Každý rádioamatér môže ísť na stránku xreflector.net a požiadať o 7 miestne číslo, ktoré mu bude pridelené. Toto číslo užívateľ potom vloží do označeného políčka v programe DV4mini.

ScreenShot015Digitálne rádioamatérske prevádzače sú prepojené cez reflektory. Tie umožňujú spojenia vrámci celého sveta z jedného prevádzača na iný.

S hotspotom DV4mini si môžete vytvoriť vlastné pripojenie do tejto siete reflektora a ScreenShot013získať prístup k všetkým pripojeným rádioamatérskym prevádzačom.

Hotspot obsahuje nízkovýkonový 70cm transceiver. Všetka hlasová komunikácia na pripojenom reflektore je vysielaná hotspotom na 70cm a užívateľ ju môže s digitálnym rádiom počúvať a samozrejme do tejto siete aj vysielať.

Tento hotspot je preto výborným riešením pre tých, ktorí nemajú dobrý dosah na digitálny prevádzač napríklad vnutri budov, kvôli vzdialenosti alebo na dovolenke.

Pre takýto hotspot môžete použiť svoj vlastný volací znak.  Znížte vysielací výkon hotspotu na minimum, aby ste pokryli signálom vaše obydlie resp. priestor potrebný pre komunikáciu. Výkon je nastaviteľný v 10 krokoch od 0.03mW po 12mW.

DV4mini v predaji napríklad u DDAMTEK.cz / anténa ku DV4mini.

Ukážka dvoch DV4mini a komunikácia medzi C4FM-Fusion rádiostanicami: