Zdieľať

Začala sa skúšobná prevádzka DMR prevádzača v Banskej Bystrici.

Ide o 6. DMR prevádzač na Slovensku pripojený do OK/OM DMR siete BM2302.

6om_dmr_rptr