Home Blog Skywarn Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia

Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia

560
1
SHARE

Nie klimatické zmeny nesú vinu na vysychaní prírody, potokov, znižovaní hladiny riek a podzemných vôd ale tri fenomény, ktoré sa nenápadne a rýchlo šíria pevninami:

1. Zhutnené pôdy(i s malým sklonom)
2. Umelo vytvorené svahy ( v ktorých prerušujeme kapiláry)
3. Odvodňovacie kanály na nížinách

Všetky tri fenomény pevniny odvodňujú, slnečná energia pevniny prehrieva a následne sa zohrieva atmosféra…. tieto tri fenomény drastickým spôsobom ovplyvňujú klimatické zmeny.

1 COMMENT

Comments are closed.