Home Blog ČTÚ sprístupnil interaktívnu mapu využitia spektra

ČTÚ sprístupnil interaktívnu mapu využitia spektra

1704
0
SHARE

Ľudia už nemusia riskovať uloženie pokuty za nesprávne využívanie frekvencií. Český telekomunikačný úrad totiž dnes spustil beta verziu webovej interaktívnej aplikácie mapujúcej využitie celého rádiového spektra. Na webe spektrum.ctu.cz je možné zistiť, aké služby za akých podmienok môžu byt v konkrétnych frekvenčných pásmach prevádzkované. Aplikácia pritom čerpá údaje výlučne zo zdrojov, ktoré ČTÚ publikuje vo formáte otvorených dát.

Zákaznik si môže pred nákupom napríklad modelu na diaľkové ovládanie ľahko overiť, či kmitočty uvádzané na modeli zodpovedajú pásmam, ktoré sú v ČR na tento účel vyhradené. Dopomôžu mu k tomu aj predvoľby s farebným piktogramom najčastejšie využívaných služieb. V detaile frekvenčného pásma je možné nájsť aj úplné znenie ustanovení, ktorými sa podmienky prevádzky v danom frekvenčnom úseku riadia.

„ČTÚ dáva nielen odbornej verejnosťi nástroj, ktorým si môže na webe rýchlo a ľahko zistiť všetky relevantné informácie o využívaných frekvenciách. Umožňujeme tak všetkým záujemcom rýchly spôsob kontroly správnosti využitia rádiového spektra, „hovorí predseda rady ČTÚ Jaromír Novák.

Využívanie frekvenčného spektra sa na medzinárodnej úrovni riadi rádiovým predpisom Medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU. V Českej republike je poriadok aplikovaný Plánom pridelenia frekvenčných pásiem (národná frekvenčná tabuľka), ktorý určuje pridelenie frekvenčných pásiem jednotlivým rádiokomunikačným službám. Na tento plán pridelenia potom nadväzuje plán využívania frekvenčného spektra, v ktorom ČTÚ stanovuje technické parametre a podmienky využitia frekvenčného spektra rádiokomunikačnými službami.

ČTÚ zverejnil vo formáte otvorených dát už celkom 27 dátových sád. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v katalógoch otvorených dát ČTÚ. V najbližšej dobe rovnakým spôsobom bude publikovať tiež zdrojové údaje k novospustenej aplikácii.

Zdroj: ČTÚ