Home Zello

Zello

Kanál OM0ODM Kosice funkčný

 • Lokálny 70cm prevádzač OM0ODM v FM v Košiciach
 • Pripojený obojsmerný crosslink so 145,575 MHz FM, umiestnenie Košice – západ, PWR 20W, ANT Diamond X50, TOT 3 min. (crosslink nemusí byť pripojený vždy)
 • Typ kanála: RX+TX
 • Správca: Martin OM8KT

Kanál OM0OVT funkčný

 • Regionálny 2m FM prevádzač OM0OVT na Makovici v Slanských vrchoch
 • Typ kanála: RX+TX
 • Správca: Martin OM8KT

Kanál OM0OUW funkčný

 • 70cm FM prevádzač neďaleko Sniny
 • Typ kanála: RX+TX
 • Správca: Peter OM3WZX

Kanál OM0OUB funkčný

 • Lokálny 70cm FM prevádzač v Bratislave
 • Typ kanála: iba RX v FM; na TX v FM použite Echolink
 • Viac informácií TU
 • Správca: Tono OM1AEG

Kanál OM0OVVfunkčný

 • Lokálny 2m FM prevádzač v Bratislave
 • Typ kanála: iba RX
 • Viac informácií TU
 • Správca: Tono OM1AEG

Kanály s možnosťou vysielania do éteru (RX+TX)

Pre umožnenie vysielania na Zello kanáloch, na ktorých je vysielanie do éteru možné, je po prihlásení sa do Zello kanála potrebné jednorázové schválenie správcom tohto kanálu. Schválenie je možné udeliť, len ak je online žiadateľ a zároveň aj správca Zello kanála. Ak Vám nie je vysielanie dlhšiu dobu povolené, kontaktujte správcu kanála. Rádioamatérov prosíme, aby v ich mene na Zelle bol uvedený ich volací znak. Profil v Zelle je možné editovať a volací znak dopísať do riadku „meno“. Uľahčuje to schvaľovanie nových užívateľov a zároveň iní užívatelia Vás môžu podľa volacieho znaku jednoducho identifikovať.

Kanály iba na príjem, bez možnosti vysielania do éteru (ibaRX)

Na kanáloch ktoré sú určené len na prijímanie prevádzky a nedá sa z nich vysielať do éteru, je zbytočné žiadať správcov o povolenie vysielania.

Aplikácia Zello pre Android z Google Play

Posledná aktualizácia údajov: 23.11.2022, OM8KT