Home WW-DMR NET

WW-DMR NET

World Wide DMR net je pravidelný krúžok staníc z rôznych častí sveta každú sobotu od 18:00 do 20:00 CET. Pre spojenie do WW netu použite TG91.

Cieľom netu je

  • testovanie chovania a optimalizácia siete ako celku pri záťaži, keď súčasne vysielajú všetky pripojené prevádzače na TG91 (počet prevádzačov často presahuje 400 vo viac ako 30 krajinách sveta)
  • prezentačný účel DMR na rádioamatérskych stretnutiach
  • tiesňová / prioritná komunikácia
  • možnosť oznámenia krátkych dôležitých správ celej komunite

Priebeh

Riadiaca stanica postupne dáva priestor staniciam pre prihlásenie podľa IARU regiónov a jednotlivých oblastí

− IARU R3 d. Pacific (VK,ZL) and Southern Asia − Late Check-In’s Worldwide

− IARU R1  a. Northern Europe (SM,OH,G) b. Western Europe (PA,LX,ON) c. Central Europe (DL, OM, OK) d. Southern Europe (OE,HB,YO,I,EA) − Late Check-In for Europe e.Africa (ZS) − Late Check-In for IARU R1 (Europe and Africa)

− IARU R2 a. Eastern Time Zone / Atlantic Time Zone i. VE1,VE9,W1 ii. VE2,W2 iii. VE3,W3 iv. W4 v. W8 b. Central Time Zone vi. W5 and XE vii. Late Check-In W1-W8, VE1,VE2,VE3,VE9 viii. W9 ix. W0 (Except Colorado) c. Mountain Time Zone and Pacific Time Zone x. W0 (Colorado), W7 xi. W6 xii. VE7 − Late Check-In North America and Canada b. South America (CE) c. Pacific Time Zone (KH6+KH7)

Prihlásenie

  • CALL“ (hláskovať!) ,
  • Meno“,
  • QTH“ (stačí „Slovak republic“, netreba dávať mesto či presnejšiu lokalitu)
  • Informácie“ – pokiaľ nie je žiadna dôležitá informácia tak „No Traffic“

OK_OM_DMR_logo