skywarnbanner

wx5fwd

SKYWARN je program Národnej meteorologickej služby (NWS) Spojených štátov amerických.skywarn

Poslaním Skywarn je zbieranie hlásení o nebezpečnom počasí a ich použitie na usmernenie predpovedania a vydávania výstrah pre ohrozené oblasti.

spotterSkywarn pozostáva zo stredísk Národnej meteorologickej služby NWS, riadiacich staníc, pozorovateľov a odovzdávacích staníc. Neodmysliteľnou súčasťou je samozrejme sieť retranslačných staníc teda prevádzačov, cez ktoré Skywarn komunikácia prebieha. Pozorovatelia tzv. spotteri sledujú aktuálne podmienky, komunikujú s riadiacou stanicou a koordinujú svoju činnosť i pohyb. wx_spotters

Skywarn spotteri sú väčšinou rádioamatéri a mnohí absolvujú školenia organizované strediskami NWS, aby boli schopní pozorovať búrku, vedeli, čo si všímať, predvídať vznik tornáda, vedieť ho popísať, odhadnúť jeho silu, rozmery a postup, inými slovami poskytovať ucelené a použiteľné hlásenia.

Po vydaní výstrah Národnou meteorologickou službou NWS pred očakávaným zlým počasím (najmä možnosťou vzniku tornád), dochádza k aktivácii Skywarn na danom území. Komunikácia prebieha na rádioamatérskych prevádzačoch v pásme 2m alebo 70cm a je riadená spomínanou kontrolnou stanicou tzv. net control. Skywarn je vďaka svojej dlhoročnej tradícii a funkčnosti v USA dobre známy nielen medzi rádioamatérmi ale aj v radoch bežného obyvateľstva. Má vysokú podporu tak zo strany rádioamatérov ako aj NWS s vysokou mierou vzájomnej spolupráce. Nie je preto výnimočné, že široká verejnosť počúva okrem vysielania na NOAA meteorologických rádiových kanálov aj rádioamatérske prevádzače počas Skywarn aktivácie.

wx9grb_Green_Bay
stanica WX9GRB v stredisku Národnej meteorologickej služby v Green Bay

Skywarn má v USA tradíciu desiatky rokov (vznik 18.6.1971) a je rozšírený vo všetkých štátoch a okresoch, predovšetkým v oblastiach celoročne ohrozovaných tornádami, nazývaným tiež Tornado Alley teda údolie tornád.

 

tornado_alley

Kontrolnou stanicou môže byt rádioamatér, ktorý absolvoval Skywarn školenie NWS alebo pracovník miestneho strediska NWS s rádioamatérskou licenciou, ktorý obsluhuje rádiostanicu umiestnenú v stredisku NWS.

nws_StLouis
stredisko Národnej meteorologickej služby v St. Louis

V mnohých zoznamoch prevádzačov USA je uvedené, ktorý prevádzač sa používa na Skywarn prevádzku. Niektoré prevádzače sú dokonca vybudované len pre tento účel. Je takmer pravidlom, že každý Skywarn prevádzač je paralelne pripojený aj k prijímaču NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) na frekvenciách 162 MHz, na ktorých NWS vysiela svoje výstrahy pre jednotlivé inkriminované lokality. Samozrejmosťou je vybavenie prevádzača záložným zdrojom elektrickej energie.

noaa_radio2
Prijímač NOAA kanálov

Tieto prijímače sú voľne dostupné pre širokú verejnosť aj vo forme klasických FM rádioprijímačov. NWS vyzýva obyvateľov, aby tento prijímač vlastnili a používali:

Po aktivovaní Skywarn na prevádzači je postup väčšinou taký, že riadiaca stanica (net control) prečíta poslednú aktuálnu výstrahu vydanú NWS, čím oboznámi ostatných o situácii. Následne začne tzv. check-in čiže zapisovanie operátorov, ktorí sa pasívne alebo aktívne zapoja do Skywarn aktivácie spolu s ich stanovištom. Z hľadiska poskytovania informácií pre NWS sú veľmi dôležité hlavne mobilné stanice, ktoré môžu búrku resp. tornádo a jeho predpokladaný vznik, priebeh, postup sledovať a podávať aktuálne informácie riadiacej stanici. Dôležité je uvedomiť si, že strediská NWS na základe pozorovaní z Dopplerovho radaru nie sú schopné určiť či potenciálne tornádo je už spojené so zemským povrchom alebo nie. Riadiaca stanica priamo alebo prostredníctvom iného sprostredkujúceho operátora tzv. relay station poskytuje od spotterov aktuálne relevantné informácie stredisku NWS. Na základe týchto informácií vedia pracovníci NWS promtne upraviť výstrahy pre jednotlivé mestá, ktoré sa nachádzajú na možnej trase tornáda a aktivujú tak podla potrieb mestské verejné poplachové systémy, čo je vidieť napríklad v tomto videu:

Prevádzka Skywarn riadiacej stanice

Príklady Skywarn aktivácií

Prevádzka zo strediska Národnej meteorologickej služby v meste Tauton v štáte Massachusetts v USA

Skywarn aktivácia na severe štátu Illinois v USA kvôli výstrahám pred možnými tornádami (12.6.2013)

Tornádo v El Reno v štáte Oklahoma v USA (31.5.2013)

Skywarn aktivácia na severe štátu Illinois v USA kvôli výstrahám pred tornádami (18.7.2012):

Skywarn aktivácia v oblasti mesta Dallas v štáte Texas v USA kvôli možnosti vzniku tornád  (3.4.2012)

Skywarn aktivácia v štáte Arkansas v USA (25.4.2011)

Skywarn tornádo aktivácia v Sanger, Texas (17.4.2008):

Skywarn/ARES aktivácia v okrese Fayette v štáte Kentucky (6.2.2008)