Home Nezaradené Rušenie prevádzačov

Rušenie prevádzačov

1729
0
SHARE

Dňa 1.12.2014 bola podaná žiadosť na riaditeľstvo Odboru štátneho dohľadu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky na zahájenie šetrenia, zameranie a podniknutie úkonov na odstránenie rušenia rádioamatérskych prevádzačov OM0OUK Kojšovská hoľa a OM0OUE Košice.

Keďže prevádzač OM0OUK je navyše prevádzačom rádioamatérskej Meteorologickej výstražnej služby Skywarn Slovensko, jeho rušením môže dôjsť k ohrozeniu zdravia, bezpečnosti a ŽIVOTA! osôb nachádzajúcich sa vo vysokohorskom teréne, kvôli znemožnenej komunikácii rušením, k čomu sa vzťahujú trestnoprávne paragrafy a toto neoprávnené úmyselné alebo neúmyselné počínanie môže byť klasifikované ako prečin alebo trestný čin všeobecného ohrozenia podľa §284-285 zákona č.300/2005 Z.z. a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286 zákona č.300/2005 Z.z. s trestom odňatia slobody na jeden až pät rokov.

 

V Košiciach dňa 1.12.2014

Ing. Martin Baran,
VO prevádzačov OM0OUK a OM0OUE