Home Financovanie a sponzori

Financovanie a sponzori

Dobrovoľné finančné príspevky na prevádzače z ktorých sa financuje poplatok za umiestnenie, spotrebu elektrickej energie alebo servis a technologický rozvoj, môžete posielať na číslo účtu:

SK2909000000005122126579

Stav na účte k 12.12.2017: 465 €

Prevádzače slúžia všetkým rádioamatérom bez ohľadu na to či niekto prispel a v akej výške, avšak bez finančnej podpory ich prevádzka nie je možná. Ďakujeme

Prevádzka a financovanie prevádzačov OM0OUE, OM0ODK

Poplatok za prevádzku prevádzača OM0ODK je 140€ ročne. Vyplácaný je vopred na najbližší kalendárny rok koncom prípadne začiatkom roka.

Poplatok za internetové pripojenie prevádzača OM0ODK je 120€ ročne. Vyplácaný je na základe zmluvy vopred na dva roky.

Suma potrebná na prevádzku prevádzača OM0ODK je spolu 260€ ročne. Súčasťou prevádzača je aj APRS RX iGate na 144,800.

Prevádzku a internetové pripojenie prevádzača OM0OUE Košice, OM0ODM Košice, APRS RX iGate OM8AKX-2  Košice a iných nie-rádioamatérskych zariadení: prevádzača CB/PMR Košice, RX/TX iGate Zello CB20 Košice zabezpečuje na svoje náklady OM8KT. Príspevky na servis a opravy týchto zariadení, ktoré sú občas nevyhnutné, sú vítané.


2015

Január 2015:

Vyplatenie poplatku za elektrickú energiu a umiestnenie prevádzača na rok 2015 = -130€

Jar 2015: 

Výmena antény na OM0OUK za 8 dipól a umiestnenie na vhodnejšie miesto s výhľadom na Vysoké Tatry, Poprad.

Sumarizácia roku 2015

Príspevky na účet za rok 2015: 262€

Výdavky za rok 2015: 130€

Zostatok na účte ku koncu roka 2015: 132€


2016

Zostatok na účte k začiatku roka 2016: 132€

Marec 2016

 • Vyplatenie poplatku za elektrickú energiu a umiestnenie prevádzača na rok 2016 = -130 €
 • Výmena záložného akumulátora prevádzača a jeho dobíjania, údržba anténneho systému po zime = -100€ nasledovne:
 • – Výjazd dvoma autami -20€
 • – 12V / 45Ah akumulátor -50€
 • – Nabíjanie akumulátora -30€
 • Vďaka za pomoc Tiborovi OM8AKG, Marekovi OM8ABJ a Karolovi OM8ADF!
 • Zostatok na účte na konci mesiaca -98€ !

Apríl 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: -98€ !
 • OM8KT +100€
 • OM8ATS +10€
 • OM8AGG +50€
 • OM8AIK +7€
 • OM8BU príspevok na odkúpenie prevádzačov +35€
 • OM8AKX príspevok na odkúpenie prevádzačov +50€
 • Výjazd na Kojšovku kvôli updatu firmwaru prevádzača  -10€
 • Príjmy za mesiac: +152€
 • Výdavky za mesiac: -10€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 144€

Máj 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 144€
 • OM8AIK +7€
 • OM0RW +40€
 • OM8AKX +3€
 • Príjmy za mesiac: +50€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 194€

Jún 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 194€
 • OM3WZX +10€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +20€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 214€

Júl 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 214€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • OM8BU +15€
 • Príjmy za mesiac: +25€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 239€

August 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 239€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • OM8BU +50€
 • OM8ATS +10€
 • Príjmy za mesiac: +70€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 309€

September 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 309€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +10€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 319€

Október 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 319€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AGG +50€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +60€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 379€

November 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 379€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +10€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 389€

December 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 389€
 • OM8AGG +50€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +8€
 • OM8ATS +10€
 • OM8AWA +50€
 • Vyplatenie OM0OUK na rok 2017: -140€
 • Príjmy za mesiac: 71€
 • Výdavky za mesiac: 140€
 • Zostatok na účte k 22.12.2016: 370€
2017

Január 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 370€
 • 17.1.2017 +8€ OM8AIK
 • 19.1.2017 +5€ OM8AKX
 • Príjmy za mesiac: +13€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 383€

Február 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 383€
 • 1.2.2017 +5€ OM8AKX
 • 17.2.2017 +30€ OM0AML
 • 17.2.2017 +8€ OM8AIK
 • 20.2.2017 +10€ OM8ATS
 • Príjmy za mesiac: +53€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 436€

Marec 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 436€
 • 1.3.2017 +5€ OM8AKX
 • 3.3.2017 +5€ OM8ATS
 • 9.3.2017 +20€ OM8AGG
 • 17.3.2017 +8€ OM8AIK
 • Príjmy za mesiac: +38€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 474€

Apríl 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 474€
 • 3.4.2017 +5€ OM8AKX
 • 11.4.2017 + 5€ OM8AKZ
 • 19.4.2017 + 8€ OM8AIK
 • 26.4.2017 +10€ OM8AGG
 • Príjmy za mesiac: +28€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 502€

Máj 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 502€
 • 2.5.2017 +5€ OM8AKX
 • 16.5.2017 +10€ OM8AGG
 • 17.5.2017 +8€ OM8AIK
 • Príjmy za mesiac: +23€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 525€

Jún 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 525€
 • 2.6.2017 +5€ OM8AKX
 • 12.6.2017 +10€ OM8AGG
 • 13.6.2017 +5€ OM8AKZ
 • 19.6.2017 +8€ OM8AIK
 • Príjmy za mesiac: +28€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 553€

Júl 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 553€
 • 3.7.2017 +5€ OM8AKX
 • 11.7.2017 +10€ OM8AGG
 • 18.7.2017 +8€ OM8AIK
 • Príjmy za mesiac: +23€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 576€

August 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 576€
 • 2.8.2017 +5€ OM8AKX
 • 12.8.2017 +10€ OM8AGG
 • 17.8.2017 +8€ OM8AIK
 • 25.8.2017 -118€ 2x Ubiquiti NanoStation M5 (k OUE)
 • Príjmy za mesiac: +23€
 • Výdavky za mesiac: -118€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 481€

September 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 481€
 • 4.9.2017 +5€ OM8AKX
 • 19.9.2017 +8€ OM8AIK
 • 20.9.2017 +10€ OM8AGG
 • Príjmy za mesiac: +23€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 504€

Október 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 504€
 • 2.10.2017 +5€ OM8AKX
 • 17.10.2017 +8€ OM8AIK
 • 23.10.2017 +10€ OM8AGG
 • Príjmy za mesiac: +23€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 527€

November 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 527€
 • 2.11.2017 +5€ OM8AKX
 • 12.11.2017 +10€ OM8AGG
 • 20.11.2017 +8€ OM8AIK
 • 23.11.2017 -100€ 2x Ubiquiti Bullet M5 (k ODM)
 • 26.11.2017 +10€ OM8WW
 • Príjmy za mesiac: +33€
 • Výdavky za mesiac: -100€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 460€

December 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 460€
 • 4.12.2017 +5€ OM8AKX
 • 11.12.2017 +360€ OM8AWA
 • 12.12.2017 -360€ Anico Slovakia (DR1X Kojšovská)
 • Príjmy za mesiac:
 • Výdavky za mesiac:
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 

Aktualizácia údajov: 12.12.2017

Príspevky na nové prevádače od Novembra 2014 po výmene HW za Yaesu DR1X
Volací znak / meno11-12/2014201520162017Súčet na osobu
OM8AKX Peťo6648660216
OM8AGG Gustáv66150100316
OM8KT Martin70+100170
OM8AFM Marek101020
OM0AM Ivan3030
OM8AE Marek30+2050
OM3WZX Peťo101020
OM3WBY Paľo2525
OM8ATI Atti3737
OM8AIK Mišo7188159
OM8ATS Rudo401555
OM8BU Rado100100
OM0RW Edo4040
OM8AWA Martin50360410
OM0AML Matúš3030
OM8AKZ Jozef1010
OM8WW Braňo1010
Aktualizácia údajov: 27.11.2017
Príspevky na staré FM prevádače OM0OUE a OM0OUK
Volací znak / meno20132014Súčet na osobu
OM8AE Marek293867
OM8AKX Peťo193352
OM8AIK Mišo354580
OM8BU Rado61824
OM8KT Martin189659848
OM8AYE Jaro151530
OM8ATR Fero2020
OM0AUE Ľubo2020
Spolu:1141

Hlavný sponzor

ANICO Slovakia

Predajca rádiokomunikačnej, dátovej a meracej techniky, príslušenstva.

 • predaj výrobkov značky YAESU pre rádioamatérov a profesionálov
 • prenájom profesionálnych rádiostaníc
 • náhradné diely na výrobky značky YAESU
 • záručný a pozáručný servis vysielacích a prijímacích zariadení značky YAESU

anicoshop

 

Navštívte eshop Anico Slovakia alebo predajňu osobne
počas otváracích hodín na Rastislavovej 100 v Košiciach

Poďakovanie

Peter OM8AKX, Karol OM8ADF, Tibor OM8AKG, OM8AWA Martin a Róbert Kamenický (UNLIS), Karči Košice (UNLIS) – obzvlášť VĎAKA za pomoc pri budovaní a rozvoji rádioamatérskych aj nie-rádioamatérskych zariadení v Košiciach a okolí ako aj týchto webových stránok.  — OM8KT —