Dobrovoľné finančné príspevky na prevádzač OM0OUK z ktorých sa financuje poplatok za umiestnenie, spotrebu elektrickej energie alebo servis a technologický rozvoj, môžete posielať na číslo účtu:

SK2909000000005122126579

Stav na účte k 20.02.2017: 436€

Prevádzače slúžia všetkým rádioamatérom, bez ohľadu na to či niekto prispel a v akej výške, avšak bez finančnej podpory ich prevádzka nie je možná. Ďakujeme

Prevádzka a financovanie prevádzačov OM0OUE, OM0OUK

Pravidelný ročný poplatok za prevádzku prevádzača OM0OUK je 140€. Vyplácaný je vopred na najbližší kalendárny rok a to koncom prípadne začiatkom kalendárneho roka.

Prevádzku a internetové pripojenie prevádzačov OM0OUE Košice, OM0ODM Košice, APRS iGate OM8AKX-2 Košice zabezpečuje vo vlastnej réžii Martin OM8KT a rádioamatérska komunita za ich prevádzku nemusí platiť žiadne poplatky. Príspevky sú vítané.

Jednorázový poplatok potrebný na odkúpenie prevádzača OM0OUE Košice od firmy Anico Slovakia ku koncu roka 2016 je 360€ – SUMA VYZBIERANÁ

Jednorázový poplatok potrebný na odkúpenie prevádzača OM0OUK Kojšovská hoľa od firmy Anico Slovakia ku koncu roka 2017 je 360€.

Updaty prevádzačov

2015

Január 2015:

Vyplatenie poplatku za elektrickú energiu a umiestnenie prevádzača na rok 2015 = -130€

Jar 2015: 

Výmena antény na OM0OUK za 8 dipól a umiestnenie na vhodnejšie miesto s výhľadom na Vysoké Tatry, Poprad.

Sumarizácia roku 2015

Príspevky na účet za rok 2015: 262€

Výdavky za rok 2015: 130€

Zostatok na účte ku koncu roka 2015: 132€


2016

Zostatok na účte k začiatku roka 2016: 132€

Marec 2016

 • Vyplatenie poplatku za elektrickú energiu a umiestnenie prevádzača na rok 2016 = -130 €
 • Výmena záložného akumulátora prevádzača a jeho dobíjania, údržba anténneho systému po zime = -100€ nasledovne:
 • - Výjazd dvoma autami -20€
 • - 12V / 45Ah akumulátor -50€
 • - Nabíjanie akumulátora -30€
 • Vďaka za pomoc Tiborovi OM8AKG, Marekovi OM8ABJ a Karolovi OM8ADF!
 • Zostatok na účte na konci mesiaca -98€ !

Apríl 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: -98€ !
 • OM8KT +100€
 • OM8ATS +10€
 • OM8AGG +50€
 • OM8AIK +7€
 • OM8BU príspevok na odkúpenie prevádzačov +35€
 • OM8AKX príspevok na odkúpenie prevádzačov +50€
 • Výjazd na Kojšovku kvôli updatu firmwaru prevádzača  -10€
 • Príjmy za mesiac: +152€
 • Výdavky za mesiac: -10€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 144€

Máj 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 144€
 • OM8AIK +7€
 • OM0RW +40€
 • OM8AKX +3€
 • Príjmy za mesiac: +50€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 194€

Jún 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 194€
 • OM3WZX +10€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +20€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 214€

Júl 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 214€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • OM8BU +15€
 • Príjmy za mesiac: +25€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 239€

August 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 239€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • OM8BU +50€
 • OM8ATS +10€
 • Príjmy za mesiac: +70€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 309€

September 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 309€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +10€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 319€

Október 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 319€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AGG +50€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +60€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 379€

November 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 379€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +7€
 • Príjmy za mesiac: +10€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 389€

December 2016

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca 389€
 • OM8AGG +50€
 • OM8AKX +3€
 • OM8AIK +8€
 • OM8ATS +10€
 • OM8AWA +50€
 • Vyplatenie OM0OUK na rok 2017: -140€
 • Príjmy za mesiac: 71€
 • Výdavky za mesiac: 140€
 • Zostatok na účte k 22.12.2016: 370€

POŽADOVANÁ SUMA POTREBNÁ KU KONCU ROKA 2016 je 500€ (t.j. 140€ ročný poplatok za prevádzku prevádzača OM0OUK na najbližśí rok 2017 (VYPLATENÉ 22.12.2016) + 360€ jednorázovo na odkúpenie zariadenia prevádzača OM0OUE od firmy Anico Slovakia (ZATIAĽ NEVYPLATENÉ).

Zostatok na účte ku koncu roka 2016: 370€

2017

Zostatok na účte k začiatku roka 2016: 370€

Január 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 370€
 • 17.1.2017 +8€ OM8AIK
 • 19.1.2017 +5€ OM8AKX
 • Príjmy za mesiac: +13€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 383€

Február 2017

 • Zostatok na účte na začiatku mesiaca: 383€
 • 1.2.2017 +5€ OM8AKX
 • 17.2.2017 +30€ OM0AML
 • 17.2.2017 +8€ OM8AIK
 • 20.2.2017 +10€ OM8ATS
 • Príjmy za mesiac: +53€
 • Výdavky za mesiac: 0€
 • Zostatok na účte na konci mesiaca: 436€

Aktualizácia údajov: 20.02.2017

Tabuľkový prehľad prijatých finančných prostriedkov

Príspevky na nové Fusion prevádače OM0OUE a OM0OUK (od 11/2014)
Volací znak / meno 11-12/2014 2015 2016 2017 Súčet na osobu
OM8AKX Peťo 6 64 86 10 166
OM8AGG Gustáv 66 150 216
OM8KT Martin 70+100 170
OM8AFM Marek 10 10 20
OM0AM Ivan 30 30
OM8AE Marek 30+20 50
OM3WZX Peťo 10 10 20
OM3WBY Paľo 25 25
OM8ATI Atti 37 37
OM8AIK Mišo 71 16 87
OM8ATS Rudo 40 10 50
OM8BU Rado 100 100
OM0RW Edo 40 40
OM8AWA Martin 50 50
OM0AML Matúš 30 30
Aktualizácia údajov: 20.02.2017

Príspevky na staré analógové prevádače OM0OUE a OM0OUK
Volací znak / meno 2013 2014 Súčet na osobu
OM8AE Marek 29 38 67
OM8AKX Peťo 19 33 52
OM8AIK Mišo 35 45 80
OM8BU Rado 6 18 24
OM8KT Martin 189 659 848
OM8AYE Jaro 15 15 30
OM8ATR Fero 20 20
OM0AUE Ľubo 20 20
Spolu: 1141

Hlavný sponzor

ANICO Slovakia

Predajca rádiokomunikačnej, dátovej a meracej techniky, príslušenstva.

 • predaj výrobkov značky YAESU pre rádioamatérov a profesionálov
 • prenájom profesionálnych rádiostaníc
 • náhradné diely na výrobky značky YAESU
 • záručný a pozáručný servis vysielacích a prijímacích zariadení značky YAESU

anicoshop

 

Navštívte eshop Anico Slovakia alebo predajňu osobne
počas otváracích hodín na Rastislavovej 100 v Košiciach

sídlo Anico Slovakia

Poďakovanie

Peter OM8AKX, Karol OM8ADF, Tibor OM8AKG a Róbert Kamenický (UNLIS) – VĎAKA za pomoc pri inštalácii, údržbe a rozvoji prevádzačov OM0OUE Košice, OM0OUK Kojšovská hoľa, OM0ODM Košice, APRS iGatu OM8AKX-2 Košice a týchto webových stránok.