Hlavné TG používané v OM/OK DMR sieti BM2302

TS 1
 • TG231 – základný zvolávací kanál používaný slovenskými stanicami
 • TG230 – základný zvolávací kanál používaný českými stanicami
 • TG2311 – slovenské prevádzače
 • TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania
 • TG230801-230814 a 231801-231808 (Pri zakľučovaní ako private call po dobu 2-3 sekundy, príde SMS aktuálnych meteorologických výstrah – NEFUNKČNÉ
  TS 2
 • TG=repeater ID – TG pre lokálnu prevádzku na prevádzači
 • TG23010 – CHAT kanál ČR pre dlhšie trvajúce spojenia, on demand
 • TG23110 – CHAT kanál SR pre dlhšie trvajúce spojenia, on demand
 • TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania
 • privátne volania
 • TG230801-230814 a 231801-231808 (Pri zakľučovaní ako private call po dobu 2-3 sekundy, príde SMS aktuálnych meteorologických výstrah – NEFUNKČNÉ