Hlavné TG používané v OM/OK DMR sieti BM2302

TS 1
 • TG231 – základný zvolávací kanál používaný slovenskými stanicami
 • TG230 – základný zvolávací kanál používaný českými stanicami
 • TG2301 – české prevádzače
 • TG2302 – moravské prevádzače
 • TG2311 – slovenské prevádzače
 • TG2309 – DSTAR DCS019B, on demand TG
 • TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania
 • privátne volania
 • TG230801-230814 a 231801-231808 (Pri zakľučovaní ako private call po dobu 2-3 sekundy, príde SMS aktuálnych meteorologických výstrah
 • TG262994 (private call) – odoslať správu s textom „RPT“, príde správa o permanentných (statických) TG daného prevádzača
  TS 2
 • TG=repeater ID – TG pre lokálnu prevádzku na prevádzači alebo pre volanie z prevádzača na iný prevádzač
 • TG9 – vysielanie na pripojenom reflektore
 • TG23010 – CHAT kanál ČR pre dlhšie trvajúce spojenia, prepojené s DSTAR XLX019U, on demand
 • TG23110 – CHAT kanál SR pre dlhšie trvajúce spojenia, on demand
 • TG4270 – reflektor DMR – D-STAR DCS019V – C4FM YSF Moravia – C4FM Wires-X CZ Czech (autoconnect späť po 10 min. neaktivity)
 • TG4271 – reflektor OM/OK prevádzače (podobne ako TG230/TG231 v TS1)
 • TG4272 – reflektor OM prevádzače (podobne ako TG2311 v TS1)
 • Použitie reflektorov je určené najmä užívateľom hotspotov ako napríklad DV4mini.
 • TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania
 • privátne volania
 • TG230801-230814 a 231801-231808 (private call PTT 2-3 sekundy) – SMS meteorologických výstrah