Hlavné talkgroupy používané v OM/OK DMR sieti BM2302

TS 1
 • TG231 – základný zvolávací kanál používaný slovenskými stanicami, permanentná TG
 • TG230 – základný zvolávací kanál používaný českými stanicami, permanentná TG
 • TG2301 – české prevádzače, permanentná TG na českých prevádzačoch
 • TG2302 – moravské prevádzače, permanentná TG na moravských prevádzačoch
 • TG2311 – slovenské prevádzače, permanentná TG na slovenských prevádzačoch
 • TG2309 – DSTAR DCS019B, on demand TG
 • TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania
 • Privátne volania – funkčné
 • TG230801-230814 a 231801-231808 (private call PTT 2-3 sekundy) – SMS meteorologických výstrah
 • TG262994 (private call) – odoslať správu s textom “RPT”, príde správa o permanentných (statických) TG daného prevádzača
 • TG231920 – Skywarn Slovakiapermanentná TG na slovenských prevádzačoch ODM, ODK, OAF
 • PLÁNOVANÉ:
 • TG231911 – tiešnové volanie celoslovenská, permanentná TG
 • TG2319110 – ARES, volací kanál, nie pre tiesňové volania, on demand TG
 • Ďalšie permanentné TG pre tiesňové volanie adresované na konkrétne operačné stredisko:
 • TG2319111 - tiesňové volanie na KOS IZS Bratislava
 • TG2319112 - tiesňové volanie na KOS IZS Trnava
 • TG2319113 - tiesňové volanie na KOS IZS Trenčín
 • TG2319114 - tiesňové volanie na KOS IZS Nitra
 • TG2319115 - tiesňové volanie na KOS IZS Žilina
 • TG2319116 - tiesňové volanie na KOS IZS Banská Bystrica
 • TG2319117 – tiesňové volanie na KOS IZS Prešov
 • TG2319118 – tiesňové volanie na KOS IZS Košice
 • TS 2
 • TG=repeater ID – lokálna prevádzka
 • TG9 – vysielanie na pripojenom reflektore
 • TG23010 – ČR pre dlhšie trvajúce spojenia (viac ako 5-10 minút), CHAT kanál, on demand
 • TG23110 – SR pre dlhšie trvajúce spojenia (viac ako 5-10 minút), CHAT kanál, on demand
 • TG4270 – reflektor DMR – D-STAR DCS019V – C4FM YSF CZ Czech – C4FM Wires-X Moravia (autoconnect pod 10 min.)
 • TG4271 – reflektor OM/OK prevádzače (podobne ako TG230/TG231 v TS1)
 • TG4272 – reflektor OM prevádzače (podobne ako TG2311 v TS1)
 • Použitie reflektorov je určené najmä užívateľom hotspotov ako napríklad DV4mini.
 • TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania
 • Privátne volania – funkčné
 • TG230801-230814 a 231801-231808 (private call PTT 2-3 sekundy) – SMS meteorologických výstrah