Home C4FM

C4FM

Najlepšie riešenie pre budúcnosť

yaesu-digital_C4FMNový Yaesu System Fusion razí cestu pre budúce rádioamatérske digitálne systémy. Poskytuje úplnú integráciu a kompatibilitu digitálnej a konvenčnej FM komunikácie.

Konvenčné FM má rad vynikajúcich vlastností, ktoré naďalej dodávajú značné výhody voči digitálnej modulácii ako je nízka spotreba batérií a schopnosť väčšieho pokrytia. Konvenčná FM komunikácia na VHF a UHF pásmach bude do budúcnosti aj naďalej tradičným spôsob komunikácie pre rádioamatérov.

Digitálna modulácia poskytuje širokú škálu výhod tým, že umožňuje výmenu väčšieho množstva komplexných informácií, odolnosť proti rádiového rušenia a lepšiu kvalitu zvuku. Môžete objaviť úplne novú stránku amatérskeho rádia, ktorá nebola nikdy predtým možná s konvenčnými FM systémami.

Splynutie konvenčného FM a Digitálu

System Fusion spája digitánu a konvenčnú FM komunikáciu do jednotného funkčného systému.

Pomocou revolučného systému Fusion, užívateľ už nemusí voliť medzi digitálnym alebo konvenčným FM. Namiesto toho, môže použiť ten systém, ktorý je najvhodnejší pre danú situáciu. Užívatelia môžu tiež voľne komunikovať s digitálnymi a klasickými FM stanicami.

Voľba C4FM digitálu

V porovnaní s inými digitálnych moduláciami v rámci FDMA, C4FM má vynikajúcu kvalitu rádiovej komunikácie (BER: Bit Error Rate characteristics). V súčasnej dobe, C4FM je štandardná metóda pre profesionálne komunikačné zariadenia pracujúce v FDMA a očakáva sa preto, že aj v budúcnosti bude hlavným trendom v digitálnej komunikácii.

V System Fusion si môžete zvoliť medzi troma C4FM digitálnymi módmi a konvenčným FM módom podľa vašich potrieb. System Fusion nie je kompatibilný s formátom D-STAR GMSK.

ScreenShot

V/D (Voice/Data) hlasový/datový mód

Digitálny hlasový signál je prenášaný v jednej polovici šírky pásma. Súčasne sa používa druhá polovica z 12,5 kHz šírky kanála
pre opravu chýb hlasového signálu a ďalšie údaje.
Začlenením výkonnej opravy chýb technológiou vyvinutou pre profesionálne komunikačné zariadenia, je dosiahnutá účinná náprava chybových kódov, čo znižuje počet prerušení konverzácie. Štandardný režim C4FM FDMA Digital poskytuje ideálnu rovnováhu opravy chýb a kvality zvuku s využitím technológie Digital Clear Voice vyvinutej pre C4FM Digital.

Hlasový (Voice) FR mód

Tento mód využíva plných 12,5 kHz šírky pásma pre vysielanie digitálneho hlasového signálu. Zvýšené množstvo hlasových dát umožňuje vysokú kvalitu hlasovej komunikácie.

Datový FR (High Speed Data Communication) mód

Tento vysokorýchlostný datový komunikačný mód používa celých 12,5 kHz šírky pásma pre datovú komunikáciu. Rádiostanica sa automaticky prepne do Data FR módu, keď vysiela obrázok a môže byť použitý pre veľké objemy dát pri vysokej rýchlosti.

FM mód

Analógové FM je efektívne, keď slabý signál spôsobuje audio výpadky v digitálnom móde a umožňuje komunikáciu až na hranicu počuteľnosti.

ScreenShot001

AMS (Automatic Mode Select)

Táto funkcia rozpoznáva či je prijatý signál digitálny C4FM alebo konvenčný FM. Komunikačný mód je automaticky prepnutý, aby sa zhodoval s prijatým módom. Aj keď sa na komunikáciu používa digitálny signál, môžete prepnúť na FM komunikáciu, ak rádiové signály sú prijaté od FM stanice. Táto funkcia umožňuje bezproblémovú prevádzku bez potreby zakaždým manuálne prepínať metódu komunikácie.

Jednoduchá migrácia

Jednoduchou výmenou konvenčného FM prevádzača za digitálny AMS prevádzač DR-1 System Fusion môžete aj naďalej pokračovať v konvenčnej FM komunikácii rovnako ako aj používať prevádzač na digitálnu komunikáciu. Kedže prevádzač DR1 je schopný konvertovať a vysielať digitálnu komunikáciu do konvenčnej FM komunikácie, môžete komunikovať s operátormi buď použitím konvenčnej FM alebo digitálnej C4FM. Predtým, keď skupina operátorov používajúcich prevádzač plánovala začať používať digitálny systém, museli všetci členovia klubu používajúci konvenčné FM zariadenia nakúpiť zariadenia schopné pracovať digitálne. Za pomoci prevádzača YAESU DR-1 môže analógová a digitálna komunikácia splynúť do jedného funkčného komunikačného systému.

DR-1_AMS_dig-fm

Nové funkcie C4FM digitálnej komunikácie

Digitálna GM funkcia (Digital Group Monitor Function)

Digitálna GM funkcia automaticky kontroluje či členovia registrovaní v skupine su v komunikačnom dosahu a zobrazuje na displeji informácie ako vzdialenosť a smer ku každej stanici. Táto užitočná funkcia neumožňuje len vidieť, ktorí priatelia sú v komunikačnom dosahu, ale taktiež umožňuje vidieť, kde sa všetci nachádzajú. Táto funkcia môže byť taktiež použitá na poslanie správ a obrázkov medzi členmi skupiny. (* Iba použitím C4FM digitálnej direct komunikácie, nie cez prevádzač)

Funkcia snímky (vysielanie obrazových dát)

Jednoducho pripojte MH-85A11U mikrofón s kamerou a stlačte spúšť na mikrofóne na jednoduché odfotenie obrázku a odoslanie na C4FM FDMA digitálne rádiostanice.

Funkcie inteligentnej navigácie

Navigácia v reálnom čase umožňuje kedykoľvek kontrolu polohy. V digitálnom V/D móde sa naraz vysielajú informácie o polohe spolu s hlasovým signálom, takže vzdialenosť a smer k iným staniciam môže byť zobrazená v reálnom čase počas komunikácie s týmito stanicami.

Funkcia spätnej navigácie k východziemu bodu

Funkcia spätnej navigácie umožňuje navigáciu k zaregistrovanej polohe. Počas turistiky alebo kempovania jednoducho zaregistrujte váš štartovací bod alebo miesto kempovania predtým ako odídete a vzdialenosť ako aj smer k tomuto bodu sa vám budú zobrazovať na displeji stanice.

Zariadenia vhodné pre C4FM digitálnu rádioamatérsku komunikáciu

ScreenShot005

ScreenShot006
Mobilná/základňová rádiostanica Yaesu FTM-400DE